Tal og fakta

Print Friendly, PDF & Email

Lov om gennemsigtighed og åbenhed

Her kan du se statistik over Det frie Gymnasiums karakterer, fuldførelse og overgang til andre uddannelser.
Skolens karaktergivning i de gymnasiale uddannelser
Elevernes fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens
Overgangsfrekvens til anden uddannelse
Grundskolens overgang til uddannelse
Grundskolens karaktergivning
Elevtrivsel og elevengagement 2015/16
APV 2013 (2015/16 er under udarbejdelse)

Sociale klausuler
I henhold til bekendtgørelsen om Sociale klausuler bestræber skolen sig på, at 3,5% af skolens samlede arbejdsstyrke udgøres af stillinger på særlige vilkår. Pt. udgør den form for ansættelser 2% . Skolen er generelt positivt indstillet overfor ansættelser i henhold til lovgivningen.

Årsregnskaber
Revisionsprotokollat for 2016
Årsrapport 2016