Værdier og handleplaner

Print Friendly, PDF & Email

Værdigrundlag, indsatsområder, studie- og ordensregler og rusmiddelpolitik

Skolen har i 2014/2015 sat nogle nye tiltag i gang. Hele skolen har diskuteret og blevet enige om nogle forskellige fokuspunkter, der har til formål at styrke fagligheden, fastholdelse og skoledemokratiet ud i fremtiden.
Indsatsomrader 2015-16

SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG
vores værdigrundlag forventes revideret i kommende skoleår (2015/2016), hvor vi også skal have fundet en ny rektor til skolen. I denne rektorproces som vedrører både elever og ansatte på hele skolen, vil vores værdigrundlag også blive diskuteret. Dette gælder også vores studie- og ordensregler.
STUDIE- OG ORDENSREGLER
SORG OG KRISE – BEREDSKABSPLAN
RUSMIDDELPOLITIK 2016

Handleplaner og kvalitetssikring for Det frie Gymnasium:
Handleplan STX
Handleplan HF
Kvalitetssikring
Fastholdelsesstrategi 201516