Optagelsesregler

Print Friendly, PDF & Email
Læs om de generelle regler for optagelse på gymnasiale uddannelser på UVMs hjemmeside.

Denne artikel på Uddannelsesguiden forklarer også de helt nye optagelsesregler på en læselig måde. 
Region Hovedstadens hjemmeside kan du også læse om reglerne for fordeling i hele regionen. 

Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat
Hvis du søger Det frie Gymnasium som din 1. prioritet, og ikke er erklæret uddannelsesparat, vil du blive indstillet til en uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Skolerne sender breve ud om UPV ca. 17. marts 2017 til de elever, der har ansøgt om optagelse rettidigt.
Prøven finder sted på Københavns Åbne Gymnasium d. 21. marts kl. 10-12. Man skal møde kl. 9.30. Læs mere om prøven her.

Elever i 9. og 10. klasse, der af deres skole er vurderet uddannelsesparate til gymnasiet, skal som hovedregel ikke til uddannelsesparathedsprøve.

Men hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har skønnet at du ikke er uddannelsesparat til gymnasiet, har du sammen med dine forældre mulighed for at anmode UU om at komme til en uddannelsesparathedsvurdering på det gymnasium, som du søger på din 1. prioritet.

Optagelseskriterier på DfG
Det frie Gymnasium er et privat gymnasium og vi er derfor ikke forpligtede på Optagelsesbekendtgørelsen som de offentlige gymnasier er.
Vi optager normalt nogenlunde det antal ansøgere, der har søgt Det frie Gymnasium som 1. prioritet. 
Derfor optager vi stort set altid de elever, der vælger os som 1. prioritet. Vi kan ikke altid garantere alle 1.prioritets ansøger optagelse. Men vi anbefaler, at du netop vælger os som 1. prioritet, hvis du være så sikker som muligt. Det gælder uanset hvor i landet, du bor. Vi har elever fra hele Sjælland og enkelte fra Fyn og Jylland.

Hvis vi får flere ansøgere end vi kan optage bliver vi nødt til at fravælge nogle. I den situation er det helt afgørende, at du har valgt os som 1. prioritet. Dernæst kigger vi på din bopæl. Her er det afstanden fra hjem til skole, der får betydning. Vi bruger google-maps til at måle afstanden. Vi har flere gange optaget elever fra Odense, Næstved og andre dele af Danmark, selvom vi anvender afstand som kriterium.

Hvis du er i tvivl så tøv ikke med at ringe.