Studieretninger 2015/2016

Print Friendly, PDF & Email

Det frie Gymnasium udbyder fire studieretninger i 2015: En som kombinerer naturvidenskab og samfundsfag, en studieretning som kombinerer samfundsfag med både naturvidenskab og humaniora og to humanistiske retninger med samfundsfag.

I ansøgningsskemaet (se www.optagelse.dk) skal du derfor markere, hvilken retning du søger. Ansøgningsfristen for skolestart august 2015 er d. 1. marts. For ansøgere, der ikke går i skole er fristen d. 15. marts.
Du kan også se mere om optagelsesproceduren her.

På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod. Det hedder Adgangskortet.

Samfundsfag ser vi som centralt fag på Det frie Gymnasium og indgår ofte som et vigtigt element i det tværfaglige samarbejde, der er et af skolens kendetegn.

Nedenfor finder du en oversigt over fag og niveauer, som de enkelte studieretninger for 2014 indeholder.

Se oversigten her: Natur og samfund (samf, bio, mat), Menneske og samfund (eng, samf, psyk) Globalt medborgerskab (samf, eng, medie) og Kunst, kultur og samfund (samf, eng, musik/drama).